kontakt

Pokusy s elektromagnetickou vlnou

Elektronický elektroskop

  kontakt

kmitočtové ústředny PLL

kmitočtové ústředny DDS

převaděče

     

Doc.RNDr.Josef Hubeňák CSc. působí na katedře fyziky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho oborem jsou elektřina a magnetismus, elektronika, popularizace technických aplikací fyziky a počítačem řízená měření a zpracování dat.

 

RNDr.Jiří Hubeňák Ph.D. pracuje ve vývojovém oddělení firmy Retia a.s. v Pardubicích a externě na katedře fyziky PdF UHK.Zabývá se vysokofrekvenční technikou se zaměřením na kmitočtové ústředny PLL a DDS, programováním jednočipových mikropočítačů řady 8051a návrhy konfigurací FPGA Xilinx pro zpracování rychlých dějů.