Úzkopásmová kmitočtová ústředna s obvodem PLL
 
  • modernizace radiostanic typu VR21-22

  • frekvenční pásmo 40-175 MHz

  • pll UMA1014 s pasivním filtrem smyčky

  • řízení přes I2C sběrnici

  • rozladitelnost až 15% středního kmitočtu

Kmitočtová ústředna KU_01 původně navržená pro přestavby radiostanic VR20-22 pro amatérské pásmo 145MHz je univerzálně použitelný frekvenční syntezátor s oddělenými výstupy pro směšovač přijímače a vysílače FM transceiveru. Frekvenční pásmo je určeno počtem závitů cívky VCO, kmitočet je do syntezátoru zadán mikropočítačem přes I2C sběrnici, stav zachycení lze přečíst z obvodu pll. Frekvenci krystalu reference 6.4 MHz lze přesně doladit do rastru kmitočtového kroku kapacitním trimrem.Inovovaná verze KU_01M1 umožňuje přivedení modulačního napětí k varikapu VCO, verze KU_01M2 umožňuje modulovat dvoubodově VCO i oscilátor reference (vhodné např. pro úzkopásmovou FSK modulaci).

Pro řízení KU_01 je k dispozici několik verzí programu pro jednočipový mikropočítač ATM89C2051 (ATM89S8252) s kanálovou volbou kmitočtu pomocí přepínače a aretovaných tlačítek nebo s volbou kmitočtu pomocí Up/Down a jeho zobrazení na maticovém LCD displeji. Ovládání ústředny zachovává běžné funkce transceiverů, např. uložení zvoleného kmitočtu do paměti, skanování pásma, skanování všech pamětí, generování CTCSS kmitočtů, odskoky při vysílání apod.

 

  Deska s mikropočítačem pro kanálové ovládání - zásuvný modul do ovládací skříně VO27

Deska s mikropočítačem pro ovládání s displejem - zásuvný modul do ovládací skříně VO27

 
 

Úprava RDST VR21 pro 145MHz ovládaná kanálově

Deska s mikropočítačem kanálové verze ovládání RDST VR21 je zasunuta do slotu původně určeného pro desku selektivní volby. K desce jsou připojeny signály z otočného přepínače pro ovládání kanálů (volba kmitočtu po 100kHz), 3 aretovaná tlačítka (volba kmitočtu po 12.5, 25 a 50 kHz) a 2 nearetovaná tlačítka-nahazovací tón převaděče 1750 Hz a tzv. kouknutí na vstup převáděče, tj. posun přijímacího kmitočtu o 600kHz níže.

K desce jsou dále přivedeny signály PTT a modulační vstup stanice původně určený k připojení selektivní volby, zde je využit pro modulaci tónu 1750 Hz.

Úprava umožňuje provoz v celém FM rozsahu amatérského pásma 2m včetně paketového segmentu 144.600-145.800 MHz s ladícím krokem 12.5 kHz.

         
 

VR21 ovládaná tlačítky Up / Down / Funkce

Deska s mikropočítačem je rovněž zasunuta do konektoru původně určeného pro modul selektivní volby. K displeji, ovládacím tlačítkům a otočnému přepínači s diodovou maticí je připojena pomocí konektorů PFL10.

Otočný přepínač slouží pro volbu režimu ovládání:
1.VFO
-nastavení kmitočtu Up/Down, CTCSS a odskoku
2.MEM
-výběr kmitočtů uložených v pamětech
3.MEM MODIFY
-změna obsahu paměti,tj.kmitočtu, odskoku a CTCSS frekvence
4.DUAL WATCH
- skanování mezi VFO a MEM režimem
5.MEM SCAN
- skanování obsahu pamětí
6.SCAN
- skanování celého pásma 144-146 MHz

 

Jednořádkový 16-ti znakový maticový LCD modul je možno připevnit na vrchní desku ovládací skříně VO27 pomocí distančních sloupků na místo původního reproduktoru.

Na displeji je aktuálně zvolena paměť M2 obsahující kmitočet 145.700 MHz, převaděčový provoz se záporným odskokem 600 kHz a CTCSS subtón 136 Hz.