Převaděč OK0BY v pásmu 70cm
 

Z Původního NMT mobilního telefonu Nokia TMF-1C byly po kmitočtovém přeladění místních oscilátorů využity deska přijímače, budič vysílače a koncový stupeň s hybridním PA M57704H. Pro řízení převaděče, úpravu nf signálu z přijímače a doplnění modulačního signálu značkou byla vyvinuta a do původní skříně zastavěna deska s mikropočítačem ATM89C2051.

Pro identifikaci subtónu CTCSS SQ a dálkové ovládání převaděče pomocí DTMF slouží externě připojená deska která obsahuje DTMF dekodér a CTCSS dekodér se zvýšenou odolností proti rušení realizovaný aktivní pásmovou propustí, AD převodníkem a číslicovým FIR filtrem s detektorem amplitudy.

Mezi komerční duplexer a vstup přijímače byl navržen předzesilovač s pasivní 4-obvodovou pásmovou propustí, která zlepšuje funkci duplexeru (potlačení vysílacího kmitočtu na vstupu) o 20 dB.

 
Převaděč SR6S v pásmu 2m

 

 

Pro řešení převaděče v pásmu 2m s odskokem 600 kHz byla vzhledem k vysokým nákladům na duplexer zvolena varianta odděleného přijímače a vysílače spojeného linkem v pásmu 70cm, přijímací i vysílací část jsou od sebe vzdáleny 1km.