Generátor a pokusy s elektromagnetickou vlnou na Lecherově vedení a v prostoru

Generátor osazený moderními polovodiči má napájecí napětí pouze 13,8 V a kmitočtovou stabilitu zaručuje obvod fázového závěsu, řízený mikropočítačem. Výkon lze přepnout na 50 a 100 % , což je výhodné u některých experimentů. Blokové schéma generátoru:

Funkce systému spočívá na porovnávání kmitočtů, získaných na výstupu dvou děličů frekvencí. Pokud se f : N nerovná f(ref) : M, jsou na výstupu komparátoru přítomny impulsy, které integrátor přemění na stejnosměrné napětí a to mění kmitočet napětím řízeného oscilátoru. Proces se zastaví, jakmile na komparátor přicházejí z obou vstupů shodné kmitočty a dokonce se stejnou fází.       Zpět na hlavní stránku   Generátor    Zářivka na vedení (1)   Souprava Dokument ve Wordu ke stažení: Experimenty.doc