Zpět na hlavní stránku    

Souprava pro demonstraci elektromagnetických vln na vedení a v prostoru

1. Generátor UHF433/10 ( f = 433,92 MHz , P = 10 W ) s přívodním vodičem malého napětí
 

 
POZOR: Než zapneme zdroj stejnosměrného napětí, je nutné k výstupu generátoru připojit koaxiálním kabelem čtvrtvlnný dipól nebo kabelem se symetrizační smyčkou připojit Lecherovo vedení.
Generátor obsahuje mikroprocesorem řízený oscilátor 433,92 MHz a výkonový zesilovač. Stejnosměrné napájecí napětí 13,8 V je přivedeno dvoulinkou zakončenou červeným ( + ) a černým banánkem ( - ). Napájení je jištěno pojistkou 6,3 A. V případě náhodného přepólování napájecího napětí bude pojistka přetavena a je nutné ji nahradit stejným typem (tzv. rychlá - F typ). Odběr proudu při výstupním výkonu 100 % je asi 3 A, při 50 % klesne na 2 A.
Účinnost výkonového zesilovače je asi 30 % a ztrátové teplo je odváděno masivním chladičem a proudem vzduchu z vestavěného ventilátoru. Vstupní a výstupní otvory pro vzduch ( nahoře a dole ) musí zůstat volné.
Bezpečnostní pokyny pro experimenty
Vysokofrekvenční výkon vyzářený při pokusech je zdrojem rušení. Generátor proto zapínejte jen na nezbytnou dobu.
Osoby s elektronickými implantáty a podobnými elektronickými přístroji nesmějí experimenty sledovat ze vzdálenosti menší než 3 m.
 
2. Stabilizovaný zdroj 13,8 V / 6 A s přívodním vodičem nízkého napětí 230 V / 50 Hz Stejnosměrný zdroj je výrobkem fy Allamat Dobříš. Je stavěn pro trvalý odběr do 3 A a špičkový odběr 5 A. Zkratování výstupu je ošetřeno elektronicky: výstupní proud klesne k nule a po zrušení zkratu je zdroj opět v pohotovostním stavu. Výstupní svorky červená ( + ) a černá ( - ) korespondují s banánky přívodu generátoru.
 
 
 
Než zapnete zdroj do sítě, zkontrolujte, že
vypínač na zdroji je v poloze OFF,
na výstup vf generátoru je připojena zátěž (dipól nebo vedení),
generátor je připojen se správnou polaritou napájecího napětí,
přepínač výkonu je v poloze 50 %.
Dbejte na odvod tepla - zadní stěna zdroje s chladičem musí zůstat volná.
 
3. Lecherovo vedení (dva vodiče průměr 6 mm, délka 2 m) Vedení je vyrobeno z Cu trubky s tloušťkou stěny 1 mm. Materiál je tzv. tvrdá měď a vedení je poměrně odolné proti ohýbání. Dejte pozor na případnou deformaci vedení.
 
4. Stojánky pro vedení 3 ks (průměr nožky 10 mm) Deska z plexi je opatřena zářezy pro vedení a vybráním pro uložení zářivky. Stojánek vložte do podstavce s odpovídajícm otvorem (běžný stativový materiál) . Podstavce nejsou součástí soupravy.
 


 
5. Koaxiální kabel s BNC konektory pro spojení generátoru a panelu se čtvrtvlnným dipólem
 

 
6. Koaxiální kabel se symetrizačním členem pro spojení generátoru s Lecherovým vedením
 

 
7. Kapacitní sonda s doutnavkou (3 ks). Doutnavky mají zápalné napětí asi 90 V a výboj zapalujeme pomocí upraveného piezoelektrického zapalovače. Při plném výkonu generátoru se sonda v napěťové kmitně na vedení poněkud přehřívá; je lépe přepnout generátor na 50 %.
 

 
8. Induktivní sonda se žárovkou (3 ks) V patici je zasunuta telefonní žárovka 24 V / 50 mA. Pokud na vedení použijeme plný výkon generátoru a jedinou žárovku umístíme do proudové kmitny, svítí plným jasem. K přetížení může dojít při umístění jediné žárovky na vedení těsně k odraznému terči - ke zkratu na vedení.
 

 
9. Panel pro čtvrtvlnný dipól je vyroben z nerezu. Slouží jako "protiváha" pro čtvrtvlnný dipól a je galvanicky spojen s vnějším vodičem koaxiálního kabelu - je uzemněn.
 
10. Čtvrtvlnný dipól je krátká teleskopická anténa, kterou při experimentech zasuneme do přístrojové svorky panelu. Optimální délka dipólu je asi 17 cm.
 

 
11. Piezoelektrický zapalovač má místo jiskřiště připojen krátký vodič se silnou izolací. Hrotem vodiče se při zapalování výboje dotkneme zářivky nebo doutnavky a stiskem zapalovače vytvoříme na okamžik vysoké napětí asi 3000 V.
 

 
12. Pasivní půlvlnný dipól Mosazný drát o průměru 4 mm je vetknut do plastového držáku. Plastový držák o průměru 10 mm je možno uchytit do stativových svorek . Délka je rovna polovině vlnové délky, tj. 34,6 cm.
 

 
13. Půlvlnný rezonanční dipól se žárovkou Dipól je uprostřed přerušen a spojen s objímkou žárovky 2V / 0,18 A. Při experimentech se čtvrtvlnným dipólem může v těsné blízkosti zářiče a plném výkonu generátoru dojít k přetížení žárovky. Délka je menší než polovina lambda, pouze 28 cm.
 

 
14. Zkrácený dipól se žárovkou Tento dipól je zkrácen na 17 cm a do rezonance na 433 MHz se dostane jen s dielektrickými nástavci nebo prodloužením pomocí měděných trubiček.
 

 
15. Skládaný dipól Je vyroben z Cu trubky o průměru 6 mm a opatřen dvěma banánky pro připojení na konec vedení. Rozteč banánků je 35 mm. Při práci s dipólem je třeba dát pozor na případnou deformaci.
 

 
16. Upravená zářivka 20 W 120 cm je zbavena kovových konektorů na koncích, aby při experimentech na vedení kovové části nerušily odrazem vlny.
 
17. Zářivka s rezonátorem . má ponechány kovové koncovky a izolepou je k ní připevněn mosazný drát o délce 70 cm a průměru 2 mm
 
18. Zářivka dekorační 9W 20 cm nemá žádnou úpravu a používáme ji jako sondu pro pole na vedení nebo u čtrtvlnného dipólu.
 

 
19. Zkratovací terč je vyroben z duralu. Dva výřezy s roztečí 35 mm slouží k nasunutí na vedení.
 

 
20. Zatěžovací odpor pro Lecherovo vedení je složen ze tří bezindukčních rezistorů a opatřen krátkými vodiči s banánky pro připojení na konec vedení. Celkový odpor je 27 ohmů .
 

 
21. Stojan ke skládanému dipólu je vyroben z polyamidu a dvě Cu trubičky umožní z jedné strany připojit symetrizační smyčku a z druhé skládaný dipól. Průměr nožky 10 mm je určen do stativu.
 

 
22. Hertzova mříž Pět rezonančních dipólů (mosazné dráty o průměru 2 mm a délce 34,6 cm) je vetknuto do plastového držáku. Mříž lze rozebrat a složit.
 

 
23. Plastové návleky Dva plastové návleky jsou určeny pro nastavení zkráceného dipólu do rezonance. Jsou vyrobeny z polyamidu s relativní dielektrickou konstantou přibližně = 4.
 

 
24. Kovové návleky Dvě měděné trubičky slouží k prodloužení zkráceného dipólu na rezonanční délku.
 

 
25. Návod Obsahuje základní informace o generátoru a jeho použití a dále popis sedmnácti experimentů s elektromagnetickou vlnou na vedení a v prostoru.
 
26. Náhradní části: telefonní žárovka 24 V / 50 mA 1 ks
telefonní žárovka 6 V / 50 mA 1 ks
doutnavka 1 ks
žárovka E 10, 2 V / 180 mA 1 ks
pojistka F 6,3 A 1 ks

Zpět na hlavní stránku